Beleidsplan 2023

De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) ziet namens de Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) toe op relevante aspecten van de kwaliteit van het beroep en de opleiding van hartfunctielaboranten. De stichting doet dit in samenwerking met de Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV). Deze verenigingen en de SBHFL staan voor goed opgeleide professionals in de hartfunctiepraktijk.

In dit document wordt uiteengezet hoe de SBHFL in 2023 invulling zal geven aan haar rol. Het is gestructureerd naar de drie kernfuncties van de stichting (1) Basisopleiding van hartfunctielaboranten, (2) Accreditatie van bij- en nascholing en (3) de (Her)registratie van hartfunctielaboranten. Daarnaast worden (4) de algemene bestuurlijke kaders besproken en (5) de promotie van het vakgebied van de hartfunctielaborant.

Hartfunctie opleiding en College voor Zorgopleidingen

Vanaf 2017 zijn de stichting en de beroepsverenigingen in gesprek geweest met het College voor Zorgopleidingen (CZO). Het doel was om te verkennen of het onderbrengen van de hartfunctieopleiding bij het CZO een antwoord zou zijn op bovengenoemde uitdagingen. Hoewel dit project veel heeft opgeleverd, zoals bijgewerkte beroepsprofielen, is uiteindelijk door de beroepsverenigingen (NHV, NVVC en ViTHAS) besloten om de opleiding van hartfunctielaboranten vooralsnog zelfstandig te blijven voortzetten. Uiteraard in samenwerking met erkende opleidingsinstanties. De wijze waarop de SBHFL dat zal doen staat omschreven in het beleidsplan.

SBHFL beleidsplan 2022

De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) ziet namens de Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) toe op relevante aspecten van de kwaliteit van het beroep en de opleiding van hartfunctielaboranten. De stichting doet dit in samenwerking met de Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV). Deze verenigingen en de SBHFL staan voor een goed opgeleide professionals in de hartfunctiepraktijk.
Alle betrokken partijen hechten waarde aan de toegankelijkheid van het vak voor eenieder die er in geïnteresseerd is. Dit is ook belangrijk, omdat de behoefte aan nieuw startende professionals binnen de hartfunctie groot is en in de nabije toekomst zal toenemen. Met deze gedachte zijn de afgelopen jaren trajecten ingezet en worden projecten gestart die het vak bereikbaar maken voor iedereen met een zorg achtergrond of met interesse voor een technisch beroep binnen de hart- en vaatzorg.
Naast een functie binnen het opleidingsprogramma van hartfunctielaboranten heeft de stichting ook een rol bij de beroepsregistratie. Iedere erkende laborant is geregistreerd bij de SBHFL en volgt bij- en nascholingen om up-to-date te blijven. De SBHFL controleert de kwaliteit op verzoek van de NHV.
De stichting, die is opgericht in ’00, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld en aangepast aan de veranderingen in het werk- en opleidingsveld. In het beleidsplan wordt uiteengezet hoe de SBHFL in 2022 invulling zal geven aan haar rol. Het beleidsplan kunt u hier lezen.