Udate wijziging systeem

Zoals jullie weten is het nieuwe registratiesysteem van de SBHFL sinds het eerste kwartaal van 2021 functioneel. Veel laboranten zijn inmiddels al met hun persoonlijk profiel gemigreerd naar het nieuwe systeem. Echter, er zijn ook een flink aantal laboranten die nog niet gemigreerd zijn omdat wij hen niet kunnen bereiken. De email adres die bij de SBHFL bekend is niet meer actueel. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de werkwijzen van de SBHFL dus is het belangrijk dat alle laboranten hiervan op de hoogte zijn. Wij hopen met de hulp van de vakverenigingen, meer laboranten te kunnen bereiken en te informeren over deze veranderingen.

SBHFL-Profiel

De SBHFL-nummer is in het nieuwe registratiesysteem komen te vervallen. Om in te loggen in het systeem wordt gebruik gemaakt van een emailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Nieuwe aanmeldingen ontvangen geen SBHFL-nummer meer. Eenmaal ingelogd in het systeem kunnen laboranten zelf hun profiel aanpassen en nascholingen indienen. Om voor de eerste keer in te loggen in het nieuwe systeem kan er gebruik worden gemaakt van de oude inloggegevens, d.w.z. SBHFL-nummer en wachtwoord en op de aanmeldpagina kunnen de nieuwe inloggegevens worden ingevoerd.

Nascholingen

Het nieuwe werkwijze m.b.t. nascholingen is dat laboranten zelf verantwoordelijk zijn voor het uploaden van de behaalde accreditatiepunten. Alle scholingsaanbieders zijn gevraagd om een bewijs van deelname te verstrekken en deze kan in het systeem worden ge-upload. De presentielijsten bij nascholingen zijn komen te vervallen. De nascholingsverzoeken worden z.s.m. door de SBHFL gecontroleerd en geaccordeerd. Het streven is om dit binnen enkele dagen te doen maar in peak tijden kan het wat langer duren. Er hoeft geen email te worden gestuurd om aan te geven dat het verzoek is ingediend en het is ook niet bevorderlijk om na enkele dagen per mail te informeren na de stand van zaken. E-mails met het verzoek om scholingen in te voeren worden teruggestuurd met het verzoek om dit zelf te uploaden. Het verwerken van alle onnodige e-mails kost veel tijd waardoor het nog langer duurt om de scholingen te accorderen. Mocht er voor een scholing geen certificaat van deelname zijn verstrekt dan is het mogelijk om zelf een ‘dummy certificaat’ in te vullen en te uploaden. Let hierbij op dat de gegevens volledig worden ingevuld met de juiste naam van de scholing, datum van de scholingen en de aantal punten. In het verleden moesten de nascholingen binnen een maand ingediend zijn bij de SBHFL. Dit hoeft niet meer omdat laboranten ten alle tijden nog punten kunnen uploaden. Dat geld ook voor punten die eerde zijn behaald en nog niet (goed) in het systeem zijn opgenomen. Ten slotte, er bestaat een mogelijkheid in het systeem om een pdf te genereren van uw accreditatiepunten mocht de werkgever hierom vragen.

Vanaf het begin van COVID-19 is er een mogelijkheid om geaccrediteerde online nascholingen te volgen. Bij deze scholingen wordt er aan de scholingsaanbieder gevraagd

Een kwaliteitscontrole uit te voeren. Dit wordt vaak door middel van een enquête gerealiseerd en deze worden door de scholingsaanbieders aangeleverd aan de SBHFL. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van jullie nascholingen waarborgen dus uw medewerking hierin is noodzakelijk.

Nascholingspunten

Sinds 1-1-2020 is besloten om van het jaarlijkse puntensysteem af te stappen en naar een 5-jarig systeem te gaan. Dit betekent dat in een periode van 5 jaar 60 bijscholingspunten moeten worden behaald: Algemeen Hartfunctielaborant: in totaal 30 bijscholingspunten per vijf jaar. Gespecialiseerd Hartfunctielaborant: in totaal 60 bijscholingspunten per vijf jaren waarvan tenminste 30 punten op het gebied van uw specialisatie. Gespecialiseerd Hartfunctielaborant met 2e uitstroomspecialisatie: in totaal 90 bijscholingspunten per vijf jaren waarvan tenminste 30 punten behaald op elk specialisatie gebied.

Tot slot

Mochten er nog vragen zijn na aanleiding van de nieuwe werkwijze of mochten er problemen zijn bij het inloggen staat het secretariaat altijd klaar om je vragen te beantwoorden of om mee te kijken naar een oplossing. Gezien de vele mails die binnenkomen bij het secretariaat vragen wij om begrip als het wat langer duurt om te antwoorden. Wij hopen binnenkort ons website te updaten zodat alle nieuwe informatie duidelijk terug te vinden is. Kijk op www.sbhfl.nl. Mocht je interesse hebben om web redacteur te worden voor de SBHFL dan horen wij dat graag.

Post HBO onderwijs voor hartfunctielaboranten

Zoals bekend zet de SBHFL zich in voor een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor hartfunctielaboranten. De vraag naar laboranten is groot en neemt door verschillende redenen alleen maar toe. Helaas houdt de instroom geen gelijke tred met de behoefte op de arbeidsmarkt, waardoor een tekort is ontstaan. Het is gebleken dat een toename van flexibiliteit kan bijdragen aan meer enthousiasme voor het volgen van de opleiding tot hartfunctielaborant. Tegelijkertijd is vanuit de beroepsverenigingen de wens geuit om de gestelde kwaliteitskaders te handhaven.

In reactie daarop heeft de SBHFL de afgelopen jaren erkenningstrajecten doorlopen, waardoor onder andere de opleiding Biometrie en Bachelor Medische Hulpverlening door de SBHFL erkend zijn. Studenten die deze studie hebben afgerond en zijn afgestudeerd op een hartfunctieafdeling, kunnen zich inschrijven bij de SBHFL en krijgen dan het certificaat ‘algemeen hartfunctielaborant’. In die hoedanigheid worden zij ook geaccrediteerd en geregistreerd. Op dit moment is de SBHFL nog in gesprek met andere Hbo-opleidingen, om op die manier zoveel mogelijk jonge professionals met interesse voor zorg en techniek te kunnen verwelkomen binnen het vakgebied.

Naast het verruimen van de instroom, is er ook een behoefte ontstaan aan een meer flexibel opleidingsprogramma binnen de uitstroomrichtingen. Hierbij speelt de vraag naar een overzichtelijk post-HBO opleidingstraject voor de hierboven genoemde studenten, maar ook voor laboranten die graag een 2e uitstroomrichting willen doen. Na vele gesprekken kan de SBHFL eindelijk melden dat ook dit gelukt is. Naast de volledige Hbo-bacheloropleiding hartfunctielaborant die gevolgd kan worden bij de LOI, is het nu ook mogelijk om de afzonderlijke uitstroomrichting als post-HBO onderwijs te volgen, mits een student over de juiste basis beschikt. In aansluiting hierop heeft de SBHFL het erkenningstraject ook doorlopen met de echocardiografie opleiding van Hogeschool Inholland. Begin juli is dit afgerond, waardoor ook de studenten met de juiste vooropleiding, die deze opleiding hebben gevolgd kunnen worden geregistreerd bij de SBHFL.

Voor deze wijzigingen geldt dat zowel de SBHFL als opleidingsinstellingen veranderingen moeten doorvoeren in logistiek en (registratie)systemen. Er wordt hard aan gewerkt om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, maar de verwachting is dat dit 1 september afgerond zal zijn.

Dit lijken kleine aanpassingen, maar het heeft veel consequenties voor de opleiding van hartfunctielaboranten en de SBHFL hoopt dat het een positieve impuls geeft aan het aantal zorgprofessionals dat in de hartfunctie praktijk wil werken. Deze besluiten zullen vragen oproepen. Bijvoorbeeld bij studenten die net zijn begonnen met een opleiding. Of studenten die in het verleden een opleiding hebben gedaan en zich afvragen of deze besluiten ook consequenties voor hen hebben. Er wordt op dit moment gewerkt aan een Q&A pagina op onze website waar de meest voorkomende vragen zullen worden behandeld. Naast de opzet van deze Q&A pagina zal de SBHFL in de komende maanden het registratiesysteem aanpassen, zodat iedereen op de juiste manier wordt geregistreerd.

In de komende jaren zal met enige regelmaat iets veranderen in het opleidingslandschap voor hartfunctielaboranten. De stichting merkt dat dit voor onrust zorgt en dat het er ook toe leidt dat het volgen van de opleiding soms wordt uitgesteld. Dit is zonde en ook helemaal niet nodig. Mocht het passend zijn, dan zal de SBHFL nieuwe regels ook met terugwerkende kracht laten gelden.

Met deze veranderingen, nu en in de toekomst, is de SBHFL er van overtuigd dat de opleiding van hartfunctielaboranten flexibeler wordt en tegelijkertijd van hoge kwaliteit is.

Nieuw registratiesysteem SBHFL online

Zoals aangegeven in eerdere berichtgeving van de stichting is de functionaliteit van het registratiesysteem onvoldoende gebleken, waardoor de SBHFL heeft besloten een nieuw systeem in te richten.

21 december 2020 is het nieuwe systeem in gebruik genomen. Het oude systeem is vanaf die datum niet meer in gebruik. De gegevens uit het oude registratiesysteem zijn ‘verhuisd’ naar het nieuwe systeem.

Gebruikers zullen niet allemaal tegelijk worden toegelaten. Zo heeft de stichting gelegenheid om fouten te corrigeren die zijn ontstaan bij het verhuizen van gegevens. Iedereen die bij de SBHFL is aangesloten ontvangt binnenkort een e-mail met instructies. Dit geldt voor geregistreerde hartfunctielaboranten, aanbieders van bij- en nascholingen en andere betrokkenen bij de stichting.

Vacature beheer communicatie extern

De SBHFL bestaat sinds 1999 en heeft zich vanaf het begin ingezet voor kwalitatief goed opgeleide hartfunctielaboranten. Uit de praktijk vandaag de dag blijkt dat de keuze van destijds een verstandige was, omdat de rol en positie van hartfunctielaboranten nog altijd groter wordt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het functielaboratorium de hoeksteen is van iedere cardiologische afdeling.  De SBHFL houdt zich bezig met kwaliteitscontrole en verbetering van de opleiding van hartfunctielaboranten, de registratie van hartfunctielaboranten (in opleiding), de accreditatie van opleidingsklinieken, de accreditatie van bij-, nascholingen en de registratie van bij-, nascholingspunten.

De SBHFL zoekt op korte termijn een hartfunctielaborant die kan helpen bij de externe communicatie. Hierbij moet gedacht worden aan het informeren van laboranten via onze website, het onderhouden van contact met scholingsaanbieders en het kenbaar maken van het beleid van de stichting aan geïnteresseerden. Daarnaast controleert hij/zij of de informatievoorziening via de website voldoet aan het intern opgestelde privacy reglement. De functie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het bestuur van de stichting en wordt ondersteund vanuit het secretariaat.

De functie is geschikt voor hartfunctielaboranten met interesse voor bovengenoemde taken. Ervaring is een pre, maar zeker geen voorwaarde. De tijdsinvestering wordt geschat op gemiddeld 2 uur per week.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de functie, dan kunt u uw motivatie en CV sturen naar info@hartfunctieopleiding.nl. Vragen over de functie kunt u richten aan hetzelfde emailadres.

Namens het SBHFL bestuur,

Roderick Scherptong, voorzitter

Accreditatiestatus voor studenten BMT en BMH

De SBHFL is de afgelopen jaren in gesprek geweest met de opleiding Biometrie (BMT) van de Zuyd Hogeschool en de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Inzet van deze gesprekken waren de erkenningsstatus van de respectievelijke opleidingen binnen het domein van de opleiding tot hartfunctielaborant. Na overleg met de NHV en de NVVC en uitvoerige beoordeling van beide opleidingen, is de opleidingscommissie van de SBHFL tot het oordeel gekomen dat studenten die één van beide opleidingen hebben afgerond en zijn afgestudeerd binnen de hartfunctie, kwalificeren als algemeen hartfunctielaborant. Dit is goed nieuws! Enerzijds, omdat dit een mooi carrièreperspectief biedt voor afgestudeerden, maar zeker ook omdat dit een goed opgeleide groep jonge professionals betreft die meer dan welkom is om het vak van hartfunctielaborant te gaan uitoefenen.

De opleiding tot algemeen hartfunctielaborant moet gezien worden als een basis om van daaruit door te groeien naar een functie als hartfunctielaborant met een uitstroomprofiel (echocardiografie, Holter, Hartcatheterisatie of Cardioimplantaten). Dat betekent dat afgestudeerden BMT of BMH worden aangemoedigd om hun opleidingstraject ook in die richting te vervolgen. Op dit moment is de SBHFL met de LOI in gesprek om er voor te zorgen deze vervolgopleiding binnen een post-HBO leer-werk traject kan worden vormgegeven. De verwachting is dat dit binnen enkele maanden mogelijk zal zijn.

Naast de mogelijkheid om door te groeien naar een uitstroomprofiel kan de BMT of BMH student die is afgestudeerd binnen de hartfunctie ook worden opgenomen in het kwaliteitsregister van hartfunctielaboranten. Uiteraard gaat dit wel gepaard met de verplichting om werkzaam te blijven binnen het domein van de hartfunctie, om bij- en nascholingen te volgen en om mee te doen aan een herregistratiecyclus. Om dit te faciliteren zal de SBHFL in de komende maanden de interne logistiek aanpassen. Voortgang in dit proces is via onze website www.sbhfl.nl/accreditatie te volgen.

Niet alleen de SBHFL, maar ook de NHV en NVVC zijn verheugd over deze ontwikkeling en hopen van harte dat afgestudeerden van bovengenoemde opleidingen zullen kiezen voor een toekomst als hartfunctielaborant.