De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) ziet namens de Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) toe op relevante aspecten van de kwaliteit van het beroep en de opleiding van hartfunctielaboranten. De stichting doet dit in samenwerking met de Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV). Deze verenigingen en de SBHFL staan voor goed opgeleide professionals in de hartfunctiepraktijk.

In dit document wordt uiteengezet hoe de SBHFL in 2023 invulling zal geven aan haar rol. Het is gestructureerd naar de drie kernfuncties van de stichting (1) Basisopleiding van hartfunctielaboranten, (2) Accreditatie van bij- en nascholing en (3) de (Her)registratie van hartfunctielaboranten. Daarnaast worden (4) de algemene bestuurlijke kaders besproken en (5) de promotie van het vakgebied van de hartfunctielaborant.