Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

De complexiteit van cardiale afwijkingen vereist hoogwaardige zorg en een multidisciplinaire aanpak. Toenemende vergrijzing van de bevolking, betere overleving van patiënten met ischemisch hartlijden, kleppathologie en aangeboren hartafwijkingen hebben ertoe geleid dat steeds meer patiënten met complexe pathologie zoals hartfalen en hartritmestoornissen zorg vragen. In de afgelopen decennia hebben diverse technologische ontwikkelingen de mogelijkheid geschapen meer voor deze patiënten te kunnen doen.

Steeds actueler wordt de vraag welke zorg voor welke patiënt het meest geschikt is en hoe de nazorg van deze complexe patiënten moet zijn geregeld. Om die vraag te beantwoorden, worden hoge eisen aan diagnostiek, behandeling en de zorgverleners zelf gesteld.

De SBHFL draagt bij aan de hoogwaardige zorg door er op toe te zien dat de hartfunctielaborant goed is opgeleid en voorbereid is op de taak waarvoor hij wordt gesteld. Deze taak geeft de SBHFL vorm door toe te zien op kwaliteit, inrichting en uitvoering van de opleiding.

Actuele informatie over de wijze waarop de SBHFL invulling geeft aan deze functie kunt u teruglezen bij ‘De SBHFL

Nieuws

Beleidsplan 2023

De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) ziet namens de Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) toe op relevante aspecten van de kwaliteit van het beroep en de opleiding van hartfunctielaboranten....

SBHFL beleidsplan 2022

De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) ziet namens de Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) toe op relevante aspecten van de kwaliteit van het beroep en de opleiding van hartfunctielaboranten....

Hartfunctie opleiding en College voor Zorgopleidingen

Vanaf 2017 zijn de stichting en de beroepsverenigingen in gesprek geweest met het College voor Zorgopleidingen (CZO). Het doel was om te verkennen of het onderbrengen van de hartfunctieopleiding bij het CZO een antwoord zou zijn op bovengenoemde uitdagingen. Hoewel...

Brief voor nascholingsaanbieders

Brief-voor-nascholingsaanbieders-4Download

Post HBO onderwijs voor hartfunctielaboranten

Zoals bekend zet de SBHFL zich in voor een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor hartfunctielaboranten. De vraag naar laboranten is groot en neemt door verschillende redenen alleen maar toe. Helaas houdt de instroom geen gelijke tred met de behoefte op de...

Nieuw registratiesysteem SBHFL online

Zoals aangegeven in eerdere berichtgeving van de stichting is de functionaliteit van het registratiesysteem onvoldoende gebleken, waardoor de SBHFL heeft besloten een nieuw systeem in te richten. 21 december 2020 is het nieuwe systeem in gebruik genomen. Het oude...

Vacature beheer communicatie extern

De SBHFL bestaat sinds 1999 en heeft zich vanaf het begin ingezet voor kwalitatief goed opgeleide hartfunctielaboranten. Uit de praktijk vandaag de dag blijkt dat de keuze van destijds een verstandige was, omdat de rol en positie van hartfunctielaboranten nog altijd...

Accreditatiestatus voor studenten BMT en BMH

De SBHFL is de afgelopen jaren in gesprek geweest met de opleiding Biometrie (BMT) van de Zuyd Hogeschool en de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Inzet van deze gesprekken waren de erkenningsstatus van de...

Beleidsplan SBHFL 2020

Inleiding De SBHFL heeft tot doel de kwaliteit van de opleiding tot hartfunctielaborant te bevorderen en om te faciliteren dat de kwaliteit van reeds werkende hartfunctielaboranten behouden blijft en zich verbeterd. 1 In het “Beleidsplan 2020” van de SBHFL vindt u...