Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

Stichting Hartfunctie Laboranten

De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

De complexiteit van cardiale afwijkingen vereist hoogwaardige zorg en een multidisciplinaire aanpak. Toenemende vergrijzing van de bevolking, betere overleving van patiënten met ischemisch hartlijden, kleppathologie en aangeboren hartafwijkingen hebben er toe geleid dat steeds meer patiënten met complexe pathologie zoals hartfalen en hartritmestoornissen zorg vragen. In de afgelopen decennia hebben diverse technologische ontwikkeling de mogelijkheid geschapen meer voor deze patiënten te kunnen doen.

Steeds actueler wordt de vraag welke zorg voor welke patiënt het meest geschikt is en hoe de nazorg van deze complexe patiënten moet zijn geregeld. Om die vraag te beantwoorden, worden hoge eisen aan diagnostiek, behandeling en de zorgverleners zelf gesteld.

De SBHFL draagt bij aan de hoogwaardige zorg door er op toe te zien dat de hartfunctielaborant goed is opgeleid, en voorbereid is op de taak waarvoor hij wordt gesteld. Deze taak geeft de SBHFL vorm door toe te zien op kwaliteit, inrichting en uitvoering van de opleiding.

Nieuws

Vacature SBHFL-redacteur

De SBHFL bestaat sinds 1999 en heeft zich vanaf het begin ingezet voor kwalitatief goed opgeleide hartfunctielaboranten. Uit de praktijk vandaag de dag blijkt dat de keuze van destijds een verstandige was, omdat de rol en positie van hartfunctielaboranten nog altijd...

Vernieuwing digitale infrastructuur SBHFL

Zoals aangegeven in eerdere berichtgeving heeft de SBHFL besloten om de digitale infrastructuur aan te passen. De functionaliteit en veiligheid van het bestaande systeem waren onvoldoende, de samenwerking met het softwarebedrijkf voldeed niet aan de verwachtingen en...

De SBHFL in de steigers

  De SBHFL bestaat sinds 1999 en heeft zich vanaf het begin ingezet voor kwalitatief goed opgeleide hartfunctielaboranten. Uit de huidige praktijk blijkt dat de keuze van destijds een verstandige was: de rol en positie van hartfunctielaboranten groeit nog altijd. Je...

De LOI zoekt Ontwikkelaars/beoordelaars onderwijsmateriaal HBO-bachelor laborantenopleidingen

Om de laborantenopleiding verder te ontwikkelen en te optimaliseren, zoekt de LOI Hogeschool medewerkers die hierin willen participeren. Interesse? klik...

De SBHFL heeft een nieuwe voorzitter.

Mijn naam is Roderick Scherptong en vanaf 1 januari 2017 heb ik Harriëtte Verwey opgevolgd als voorzitter van de SBHFL. De stichting bestaat sinds 1999 en heeft zich vanaf het begin ingezet voor kwalitatief goed opgeleide hartfunctielaboranten. De huidige praktijk...