Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

Algemene informatie

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is met instemming van de Nederlandse vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) eind vorige eeuw een aanzet voor een opleiding tot hartfunctielaborant gestart. Dit heeft geleid tot de HBO-opleiding tot hartfunctielaborant die thans door de LOI wordt aangeboden.

Kerntaak van de SBHFL is het bewaken van de kwaliteit van opleidingen tot hartfunctielaborant. In principe kunnen meerdere opleidingsinstellingen de opleiding verzorgen.

Informatie over door de SBHFL geaccrediteerde opleidingen vindt u op de site van de opleidingsinstelling.

Leidse onderwijs Instellingen (LOI): klik hier

Beroepsprofiel

In 2010 heeft het bestuur van de SBHFL het “Beroepsprofiel Hartfunctielaborant” onder de loep genomen.

Het vorige profiel dateerde uit begin jaren 90 en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Het nieuwe profiel is vervolgens voorgelegd aan en goedgekeurd door de besturen van de NHV en de NVVC. De door hun ingebrachte opmerkingen en aanwijzingen zijn in het profiel verwerkt en is leidend bij het vaststellen van de competenties waaraan een hartfunctielaborant moet voldoen.

Het huidige profiel is hier te downloaden

Momenteel wordt het beroepsprofiel van de algemeen hartfunctielaborant en de uitsroomvarianten herzien onder leiding van de Nederlandse Hartfunctie Vereniging. De verwachting is dat deze herziening medio 2020 voltooid is.

Certificaat ‘Algemeen Hartfunctielaborant’

Als u de eerste 150 EC’s (studiepunten) van het HBO bachelor programma bij de LOI volledig heeft afgerond, dan kunt u bij de SBHFL het certificaat ‘Algemeen Hartfunctielaborant’ aanvragen. U moet hiervoor een e-mail verzenden met daarin uw naam, volledige postadres, geboortedatum, geslacht en geboorteplaats. Het certificaat wordt u dan – nadat uw opleidingsstatus bij de LOI is geverifieerd – toegezonden.

In de nabije toekomst kunnen afgestudeerden van onderstaande opleidingen dit certificaat eveneens aanvragen. De SBHFL is momenteel bezig met de vormgeving van dit aanvraagproces en zal het bekend maken zodra het proces is afgerond.

– Opleiding Biometrie, Zuyd Hogeschool, Acedemie voor Mens en Techniek

– Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening, Hogeschool Arnhem Nijmegen