Zoals jullie weten is het nieuwe registratiesysteem van de SBHFL sinds het eerste kwartaal van 2021 functioneel. Veel laboranten zijn inmiddels al met hun persoonlijk profiel gemigreerd naar het nieuwe systeem. Echter, er zijn ook een flink aantal laboranten die nog niet gemigreerd zijn omdat wij hen niet kunnen bereiken. De email adres die bij de SBHFL bekend is niet meer actueel. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de werkwijzen van de SBHFL dus is het belangrijk dat alle laboranten hiervan op de hoogte zijn. Wij hopen met de hulp van de vakverenigingen, meer laboranten te kunnen bereiken en te informeren over deze veranderingen.

SBHFL-Profiel

De SBHFL-nummer is in het nieuwe registratiesysteem komen te vervallen. Om in te loggen in het systeem wordt gebruik gemaakt van een emailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Nieuwe aanmeldingen ontvangen geen SBHFL-nummer meer. Eenmaal ingelogd in het systeem kunnen laboranten zelf hun profiel aanpassen en nascholingen indienen. Om voor de eerste keer in te loggen in het nieuwe systeem kan er gebruik worden gemaakt van de oude inloggegevens, d.w.z. SBHFL-nummer en wachtwoord en op de aanmeldpagina kunnen de nieuwe inloggegevens worden ingevoerd.

Nascholingen

Het nieuwe werkwijze m.b.t. nascholingen is dat laboranten zelf verantwoordelijk zijn voor het uploaden van de behaalde accreditatiepunten. Alle scholingsaanbieders zijn gevraagd om een bewijs van deelname te verstrekken en deze kan in het systeem worden ge-upload. De presentielijsten bij nascholingen zijn komen te vervallen. De nascholingsverzoeken worden z.s.m. door de SBHFL gecontroleerd en geaccordeerd. Het streven is om dit binnen enkele dagen te doen maar in peak tijden kan het wat langer duren. Er hoeft geen email te worden gestuurd om aan te geven dat het verzoek is ingediend en het is ook niet bevorderlijk om na enkele dagen per mail te informeren na de stand van zaken. E-mails met het verzoek om scholingen in te voeren worden teruggestuurd met het verzoek om dit zelf te uploaden. Het verwerken van alle onnodige e-mails kost veel tijd waardoor het nog langer duurt om de scholingen te accorderen. Mocht er voor een scholing geen certificaat van deelname zijn verstrekt dan is het mogelijk om zelf een ‘dummy certificaat’ in te vullen en te uploaden. Let hierbij op dat de gegevens volledig worden ingevuld met de juiste naam van de scholing, datum van de scholingen en de aantal punten. In het verleden moesten de nascholingen binnen een maand ingediend zijn bij de SBHFL. Dit hoeft niet meer omdat laboranten ten alle tijden nog punten kunnen uploaden. Dat geld ook voor punten die eerde zijn behaald en nog niet (goed) in het systeem zijn opgenomen. Ten slotte, er bestaat een mogelijkheid in het systeem om een pdf te genereren van uw accreditatiepunten mocht de werkgever hierom vragen.

Vanaf het begin van COVID-19 is er een mogelijkheid om geaccrediteerde online nascholingen te volgen. Bij deze scholingen wordt er aan de scholingsaanbieder gevraagd

Een kwaliteitscontrole uit te voeren. Dit wordt vaak door middel van een enquête gerealiseerd en deze worden door de scholingsaanbieders aangeleverd aan de SBHFL. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van jullie nascholingen waarborgen dus uw medewerking hierin is noodzakelijk.

Nascholingspunten

Sinds 1-1-2020 is besloten om van het jaarlijkse puntensysteem af te stappen en naar een 5-jarig systeem te gaan. Dit betekent dat in een periode van 5 jaar 60 bijscholingspunten moeten worden behaald: Algemeen Hartfunctielaborant: in totaal 30 bijscholingspunten per vijf jaar. Gespecialiseerd Hartfunctielaborant: in totaal 60 bijscholingspunten per vijf jaren waarvan tenminste 30 punten op het gebied van uw specialisatie. Gespecialiseerd Hartfunctielaborant met 2e uitstroomspecialisatie: in totaal 90 bijscholingspunten per vijf jaren waarvan tenminste 30 punten behaald op elk specialisatie gebied.

Tot slot

Mochten er nog vragen zijn na aanleiding van de nieuwe werkwijze of mochten er problemen zijn bij het inloggen staat het secretariaat altijd klaar om je vragen te beantwoorden of om mee te kijken naar een oplossing. Gezien de vele mails die binnenkomen bij het secretariaat vragen wij om begrip als het wat langer duurt om te antwoorden. Wij hopen binnenkort ons website te updaten zodat alle nieuwe informatie duidelijk terug te vinden is. Kijk op www.sbhfl.nl. Mocht je interesse hebben om web redacteur te worden voor de SBHFL dan horen wij dat graag.