Vanaf 2017 zijn de stichting en de beroepsverenigingen in gesprek geweest met het College voor Zorgopleidingen (CZO). Het doel was om te verkennen of het onderbrengen van de hartfunctieopleiding bij het CZO een antwoord zou zijn op bovengenoemde uitdagingen. Hoewel dit project veel heeft opgeleverd, zoals bijgewerkte beroepsprofielen, is uiteindelijk door de beroepsverenigingen (NHV, NVVC en ViTHAS) besloten om de opleiding van hartfunctielaboranten vooralsnog zelfstandig te blijven voortzetten. Uiteraard in samenwerking met erkende opleidingsinstanties. De wijze waarop de SBHFL dat zal doen staat omschreven in het beleidsplan.