De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) ziet namens de Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) toe op relevante aspecten van de kwaliteit van het beroep en de opleiding van hartfunctielaboranten. De stichting doet dit in samenwerking met de Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV). Deze verenigingen en de SBHFL staan voor een goed opgeleide professionals in de hartfunctiepraktijk.
Alle betrokken partijen hechten waarde aan de toegankelijkheid van het vak voor eenieder die er in geïnteresseerd is. Dit is ook belangrijk, omdat de behoefte aan nieuw startende professionals binnen de hartfunctie groot is en in de nabije toekomst zal toenemen. Met deze gedachte zijn de afgelopen jaren trajecten ingezet en worden projecten gestart die het vak bereikbaar maken voor iedereen met een zorg achtergrond of met interesse voor een technisch beroep binnen de hart- en vaatzorg.
Naast een functie binnen het opleidingsprogramma van hartfunctielaboranten heeft de stichting ook een rol bij de beroepsregistratie. Iedere erkende laborant is geregistreerd bij de SBHFL en volgt bij- en nascholingen om up-to-date te blijven. De SBHFL controleert de kwaliteit op verzoek van de NHV.
De stichting, die is opgericht in ’00, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld en aangepast aan de veranderingen in het werk- en opleidingsveld. In het beleidsplan wordt uiteengezet hoe de SBHFL in 2022 invulling zal geven aan haar rol. Het beleidsplan kunt u hier lezen.