Nascholing in tijden van Covid-19

Door de Corona crisis is het onmogelijk geworden om face-to-face scholingsactiviteiten te organiseren. De SBHFL realiseert zich dat het hierdoor moeilijk is geworden voor hartfunctielaboranten om voldoende nascholing te volgen. Gelukkig zijn er ruim voldoende mogelijkheden om onderwijs ook digitaal aan te bieden en wij merken dat veel aanbieders van nascholing deze trend volgen. De SBHFL heeft besloten om per heden ook digitale en online vormen van onderwijs te accrediteren.

De SBHFL zal beginnen met het accrediteren van online scholingen van aanbieders die in die rol reeds bij ons bekend zijn. Een bindende voorwaarde voor accreditatie van online onderwijs voor hartfunctielaboranten is dat de aanbieder verantwoordelijk is voor het inzetten van interne kwaliteitscontrole. Hierbij kan gedacht worden aan het invullen van een online enquête na afloop van het onderwijs waarin de hartfunctielaborant kan aangeven wat zijn/haar mening is over de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten van deze kwaliteitscontrole dienen na afloop van de scholingsactiviteit kenbaar te worden gemaakt aan de SBHFL. Het aanmelden van onderwijs voor accreditatie kan via de gebruikelijke route.

Deze uitbreiding van accreditatie mogelijkheden doen wij in reactie op de Corona crisis. Als blijkt dat deze vorm van onderwijs voor hartfunctielaboranten bevalt, zullen wij na het opheffen van de beperkende maatregelen beoordelen of deze regeling kan worden voortgezet en uitgebreid.