Gegevens opleider
Organisatie
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Facturatie e-mail (Optioneel)
Telefoonnummer(s)
Website
Gegevens contactpersoon opleider

Let op: Deze contactpersoon wordt gebruikt in de communicatie, maar ook in de facturatie

Aanhef
Voor- en achternaam
Gegevens opleiding
Naam opleiding (cursusnaam)
Locatie
Docent(en) opleiding
Specialisatie
Datum van de opleiding
Er kunnen meerdere dagen worden geselecteerd (Ctrl+Klik), indien het een meerdaagse cursus betreft
Programma opleiding
Gelieve een PDF van het programma op te sturen. Hiermee zullen wij het aantal punten van de opleiding bepalen.
Indien uploaden niet lukt, kan het programma in digitale vorm worden gemaild naar info@sbhfl.nl met verwijzing naar het opleidingnummer dat u na aanmelden ontvangt.
Extra info op factuur
U kunt hier extra informatie invullen die op de factuur zal komen. U kunt hier bijvoorbeeld een kostenplaats invullen.
Opmerkingen
Annuleren