Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

Stichting Hartfunctie Laboranten

Stichting beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

Statutaire zetel: Amsterdam

Datum akte van oprichting: 27-12-1999

Datum akte van statutenwijziging: 11-08-2023

RSIN: 816358709

Kvk-nummer: 34129243

U kunt contact opnemen met het secretariaat van de stichting via: info@sbhfl.nl